תוכן העניינים

חשיבות הדישון בצמחים

דשנים מהווים אמצעי ההזנה היחיד לצמחים בגן.
הדשן מורכב מיסודות הזנה עיקריים – מקרואלמנטים – אותם הצמח צורך בכמויות גדולות לצורך קיומו:
1) חנקן: לעידוד יצירת עלים ירוקים.
2) זרחן: לזירוז ופיתוח מערכת שורשים, עידוד פריחה ויצירת פירות.
3) אשלגן: חיזוק עמידות הצמח במזג אוויר קיצוני וכחלק מיצירת הפרי.

הרכבי דשן שונים מכילים גם יסודות הזנה משניים – מיקרואלמנטים – אותם הצמח צורך בכמויות קטנות אך הם חיוניים בעיקר בתהליכי הגדילה והתפתחות של חלקי הצמח השונים: ברזל, אבץ, גפרית ואחרים.

בעבר, השתמשו בהרכבי דשן מסיסיים המתמוססים במים ונקלטים במהירות על ידי מערכת השורשים. הרכבים אלה, מעניקים הזנה מיידית מחד, אך נשטפים לעומק הקרקע מאידך ואינם זמינים לצמח. חיסרון נוסף של ההרכבים הנ"ל הינו בצימוח מהיר ולא רצוי לצמח.

בעשור האחרון, פותחו דשנים מתקדמים בשחרור מבוקר – מולטיקוט – המיוצרים ב"חיפה כימיקלים". דשנים אלה יכולים להזין את הצמח לאורך 4- 8  חודשים בצורה אחידה ומתמשכת. השחרור מתבצע בהתאם לתנאי הסביבה – לחות וטמפרטורות – ומותאמים להתנהגות הצמח.

הדישון במולטיקוט מקטין בצורה משמעותית את שטיפת הדשנים לעומק הקרקע ומגדילים את קליטת חומרי ההזנה דרך השורשים.

שתף:

Facebook
WhatsApp
Email