ביטול עסקה

 1. ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 והתקנות מכוחו (להלן: “החוק”). ביטול יעשה באמצעות פנייה לחברה, בכל אחת מהדרכים הבאות, במסגרתה יציין המשתמש את הפרטים הבאים: מספר הזמנה, שם לקוח, מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל.
   • בטלפון: 079-6999212
   • בדוא”ל לכתובת: info@superang.co.il
  • באמצעות הווצאפ (מספר הטלפון של החנות משמש גם כווצאפ) בימים ב'– ה’ בשעות 08:00-17:00.
 2. משתמש רשאי לבטל עסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר ובהתאם לחוק, תוך 14 מיום קבלת ההזמנה (יום קבלת האסמכתא). בעבור ביטול כאמור בסעיף זה, רשאית החברה לגבות, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש”ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה כמפורט להלן).
 3. משתמש שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש אשר ביצע הזמנה באתר, יהא רשאי לבטל את ההזמנה, תוך 4 חודשים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא) בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר ובהתאם לחוק, ובלבד שהמשתמש יצר קשר עם החברה ויידע אותה באמצעות שיחה לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית אודות השתייכותו לאחת מן האוכלוסיות המנויות בסעיף זה. החברה תהיה רשאית לבקש מהמשתמש תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
 4. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, תבוצע בדיקה מול המשתמש, כאשר המשתמש רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו. במידת הצורך יתואם מועד לאיסוף המוצר וההחזר הכספי וביטול העסקה יבוצע בהתאם לדין. יש לשמור את האסמכתא בגין הרכישה ולהימנע משימוש במוצר.
 5. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.
 6. אין בזכותו של משתמש לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.
 7. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.