כיצד מונעים הצפת עציצים ואדניות בעת השקיה?

בראש ובראשונה מן ההכרח שלעציצים ולאדניות יוקצה קוו נפרד במערכת ההשקיה. באמצעות הקצאת קוו נפרד לעציצים ולאדניות נוכל להקצות לכל עציץ טפטפות בעלות ספיקת מים נמוכה( 1 ל"ש) וכך יהיה לנו יותר מרחב תמרון עם קביעת משך ההשקיה.

יש לקבוע משך השיקה מספק כך שאנו מרטיבים את אדמת העציץ אך מונעים מצב של נגירת מים מתחתית העציץ.

כרטיסי אשראי
קניה בטוחה